Toimivampi yhteiskunta – parempi tulevaisuus

 

Meillä on kaikki edellytykset korjata talouden ongelmat ja rakentaa toimivampi yhteiskunta, mutta siihen tarvitsemme rakennemuutoksen. Siksi puhuin eduskuntavaaleissa taloudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Nyt jatkan työtä kansanedustajana.

 

Toimivampi työelämä, verotus ja sosiaaliturva.

Työtä riittää tehtäväksi, mutta työpaikkoja ei ole tarpeeksi kaikille. Verotusta on uudistettava, jotta työpaikkoja voi syntyä enemmän ja helpommin. Sosiaaliturvajärjestelmämme on vanhanaikainen ja kaipaa remonttia. Erityisesti työn tekemisen tulee kannattaa aina.

 

Toimivampi järjestelmä mahdollistaa, ei lannista.

Tiedämme huono-osaisuuden pitkittyessään periytyvän sukupolvesta toiseen. Meillä on yhteinen halu taistella huono-osaisuuden vaikutuksia vastaan. Siksi ihmisten on voitava helpommin tehdä asioita itsensä hyväksi. Järjestelmän pitää mahdollistaa, ei lannistaa.

 

Toimivammat rakenteet tukevat yrittäjyyttä ja työpaikkojen luomista.

Tulevaisuudessa työpaikat syntyvät pienyrityksiin, eivät teollisuuteen. Yrittäjyyteen liittyvää turhaa byrokratiaa on karsittava, yrittäjän sosiaaliturvaa on parannettava ja työvoiman palkkaamisesta on tehtävä edullisempaa – ilman palkkatason laskemista. Ilman uusia yrittäjiä emme tule onnistumaan.

Yrittäjänä tiedän, millaisia ratkaisuja tarvitsemme yritysten toiminnan helpottamiseksi. Nämä päätökset ovat tehtävissä niin, että kaikkien etu otetaan huomioon.

 

Toimivampi yhteiskunta huomioi luonnon rajat, torjuu ilmastonmuutosta ja mahdollistaa hyvän elämän tuleville sukupolville.

Luonnon rajat on pakko ottaa huomioon. Meidän on yhdessä löydettävä keinot torjua ilmastonmuutos ja varmistettava tuleville sukupolville mahdollisuus hyvään elämään. Muutoin voimme katsoa epäonnistuneemme kaikessa.

 

Toimivampia päätöksiä.

Olen vihreä, koska parhaat päätökset vaativat ratkaisuja niin oikealta kuin vasemmaltakin. Politiikassa ei pidä tavoitella oman ryhmän etuja vaan oikeudenmukaisuutta. Minun maailmassani ihmiset ovat vapaita liikkumaan, vapaita rakastamaan, vapaita ajattelemaan ja vapaita toteuttamaan omat unelmansa.

 

Toimivampi yhteiskunta kaipaa humaania ja talouden tuntevaa yrittäjää. Kiitos tuestasi vaaleissa, sen avulla pystyn jatkamaan työtä paremman huomisen puolesta eduskunnassa.

 

-Antero Vartia-