Anteron lista

 

Tällä vaalikaudella on tehty lukuisia leikkauslistoja. Tämä ei ole leikkauslista, vaikka valtion velkaantuminen onkin pysäytettävä. Velkaantumisen pysäyttäminen vaatii rakenteiden tehostamista julkisellakin sektorilla. Tämä on lista tärkeimmistä muutoksista, jotka meidän on tehtävä kansantalouden kohentamiseksi ja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Yleensä taloudessa menot eivät saa ylittää tuloja. Kansantaloutemme on kuitenkin yksittäisen ihmisen tai yrityksen tilinpitoa suurempi kokonaisuus. Ratkaisevinta ei ole se, mitoitammeko menomme tulojen mukaan, vaan millaista tulevaisuutta rakennamme. Hyvän yhteiskunnan tavoite ei ole velattomuus, vaan toimeliaisuus, oikeudenmukaisuus ja kehitys, joka ottaa huomioon planeettamme rajat.

Suomi käy läpi nopeaa ja laaja-alaista murrosta. Murroksen vuoksi vanhat ratkaisut eivät enää toimi toivotulla tavalla. Edessämme on useita suuria, vaikeita ja ratkaisevia päätöksiä.

 

Tehdään energiaremontti – lopetetaan ulkomaisen energian ostaminen ja luodaan kotimaista puhdasta energiaa

 

Ongelma:

 

Ilmastonmuutos on karkaamassa käsistämme. Jos epäonnistumme ilmastonmuutoksen torjunnassa, epäonnistumme kaikessa muussakin. Ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan nälänhätää ja muita katastrofeja. Kuntaliitoksilla ei ole merkitystä, jos nälkäinen maailma sotii keskenään ja ilmastopakolaisuus lisääntyy.

Öljyn ja hiilen polttaminen on lopetettava.  Esteenä ei ole puuttuva teknologia, vaan asenneongelmat ja vanhan energiateollisuuden etujen valvominen.

Energiapolitiikkaa tulee tarkastella kokonaisuutena, jossa huomioidaan myös talouspolitiikka, työllisyys, omavaraisuus, tulevaisuuden potentiaali sekä ilmastonmuutos.

 

Ratkaisut:

 

  • Kielletään kivihiilen käyttö vuoteen 2025 mennessä, fossiilisten käyttö kaikessa sähkön ja lämmöntuotannossa vuoteen 2035 mennessä ja tehdään Suomesta täysin fossiilisista vapaa vuoteen 2050 mennessä.
  • Nostetaan hiilen ja öljyn hinta päästökaupan ja/tai verotuksen avulla niin korkeaksi, että hinta ottaa huomioon niiden valtavat ulkoisvaikutukset ja kannustaa aidosti siirtymään muihin energialähteisiin.
  • Siirretään eläkerahastojen sijoitukset pois fossiilisista polttoaineista.

 

Suomi tuo fossiilisia polttoaineita ulkomailta vuosittain miljardien eurojen edestä. Jos tämä raha saataisiin pidettyä Suomessa, ei meidän tarvitsisi huolehtia kestävyysvajeesta.

 

Tehdään työnteko kannattavaksi – lasketaan työn verotusta

 

Ongelma:

 

Talouden pelisäännöt ovat yhteisesti sovittuja, eivät luonnonlakeja. Talouspolitiikkaa muuttamalla ja markkinataloutta ohjaamalla työn tekeminen voidaan tehdä paljon nykyistä kannattavammaksi. Tämä on välttämätöntä, jos haluamme tasapainottaa talouden, turvata hyvinvointiyhteiskunnan ja kohdella erityisesti työttömiä oikeudenmukaisemmin.

Matalatuottoisen työn kannattamattomuus on merkittävin yksittäinen syy Suomen suureen työttömyyteen. Työtä kyllä riittää, mutta sen teettäminen ei ole nykyehdoilla riittävän usein taloudellisesti järkevää. Tämän vuoksi meiltä puuttuu työpaikkoja.

 

Ratkaisut:

 

  • Lasketaan erityisesti matalapalkkaisten henkilöiden ansiotulojen verotusta voimakkaasti
  • Pienennetään matalapalkka-aloilla työnantajamaksuja
  • Lasketaan väliaikaisesti työeläkemaksua. Eläkemaksujen kertymisen kannalta on tärkeämpää saada työllisyysaste nousemaan kuin nostaa maksuprosenttia.

 

Työttömyys on typerintä mahdollista resurssien hukkaan heittoa, sillä menetettyjä työtunteja ei saada enää takaisin. Tämän lisäksi työttömyys kohtelee ihmisiä huonosti ja pahimmillaan romuttaa yhteiskuntamme tulevaisuuden.

 

Puretaan työttömyysloukku – mahdollistetaan työn ja sosiaaliturvan yhdistäminen

 

Ongelma:

 

Yhteiskuntamme jakaa nykyään ihmiset niihin, joilla on työtä ja niihin joilla ei ole. Suomessa on paljon vähemmän osa-aikatyötä kuin esimerkiksi Ruotsissa. Tämä johtuu pitkälti jäykästä sosiaaliturvajärjestelmästämme. Työttömän ei useinkaan kannata ottaa työtä vastaan, sillä tuet pienenevät saman verran kuin mitä työstä saa palkkaa.

Jos tulotaso ei työtä tekemällä kasva, samalla kun työn tekeminen vaarantaa talouden, ei voida syyttää työttömiä laiskuudesta. Vika on järjestelmässä.

 

Ratkaisut:

 

  •  Mahdollistetaan työn ja sosiaaliturvan yhdistäminen nykyistä joustavammin ja yksinkertaisemmin. Toteutetaan perustulo.

 

Järjestelmä, joka on tekee työn tekemisen kannattamattomaksi, ei voi olla kestävä. Siksi on perusteltua sanoa, että hyvinvointiyhteiskunta on ruvennut tuhoamaan itseään sisältäpäin. Ihmisten hyvinvoinnista huolehtiminen ei meitä kaada, vaan meidät kaataa hyvinvointiyhteiskunnan passivoivat järjestyssäännöt.

 

Lopetetaan ympäristölle haitalliset tuet – lisätään samalla verotuloja

 

Ongelma:

 

Suomessa tuetaan edelleen monilla tavoin fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Ympäristöministeriön selvityksen mukaan tällaisten tukien yhteenlaskettu summa on välillä 3-4 mrd. euroa. Suurin osa näistä on verotukia.

 

Ratkaisu:

 

  • Poistetaan asteittain vuoteen 2020 mennessä kaikki ympäristölle haitalliset tuet.

 

Moni fossiilisista polttoaineista riippuvainen elinkeinoala kokee, että heiltä menee liiketoiminnan edellytykset, jos tukemisesta luovutaan. Nykyinen tuki kuitenkin johtaa siihen, että uusiutuvilla energia-aloilla ei ole nykyisellään riittäviä liiketoiminnan mahdollisuuksia. On vaikea nähdä perusteita ylläpitää nykytilaa.

 

Suurista asioista päätettäessä on kyettävä näkemään suurempi kokonaisuus. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös Suomi vuonna 2050.